آمار

کسب پیروزی پس از ۲۰ سال در جام جهانی و رکوردهای زیادی که شکست

ایران پس از ۲۰ سال موفق به کسب پیروزی در جام جهانی شد و این پیروزی با رکوردشکنیهای متعددی همراه بود.
878
3 ماه پیش