رده‌بندی گروه ها
Aتیم بازی برد تساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل گل امتیاز
اروگوئه
3 3 0 0 5 0 5 9
روسیه
3 2 0 1 8 4 4 6
عربستان
3 1 0 2 2 7 5- 3
مصر
3 0 0 3 2 6 4- 0
Bتیم بازی برد تساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل گل امتیاز
اسپانیا
3 1 2 0 6 5 1 5
پرتغال
3 1 2 0 5 4 1 5
ایران
3 1 1 1 2 2 0 4
مراکش
3 0 1 2 2 4 2- 1
Cتیم بازی برد تساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل گل امتیاز
فرانسه
3 2 1 0 3 1 2 7
دانمارک
3 1 2 0 2 1 1 5
پرو
3 1 0 2 2 2 0 3
استرالیا
3 0 1 2 2 5 3- 1
Dتیم بازی برد تساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل گل امتیاز
کرواسی
3 3 0 0 7 1 6 9
آرژانتین
3 1 1 1 3 5 2- 4
نیجریه
3 1 0 2 3 4 1- 3
ایسلند
3 0 1 2 2 5 3- 1
Eتیم بازی برد تساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل گل امتیاز
برزیل
3 2 1 0 5 1 4 7
سوئیس
3 1 2 0 5 4 1 5
صربستان
3 1 0 2 2 4 2- 3
کاستاریکا
3 0 1 2 2 5 3- 1
Fتیم بازی برد تساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل گل امتیاز
سوئد
3 2 0 1 5 2 3 6
مکزیک
3 2 0 1 3 4 1- 6
کره جنوبی
3 1 0 2 3 3 0 3
آلمان
3 1 0 2 2 4 2- 3
Gتیم بازی برد تساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل گل امتیاز
بلژیک
3 3 0 0 9 2 7 9
انگلیس
3 2 0 1 8 3 5 6
تونس
3 1 0 2 5 8 3- 3
پاناما
3 0 0 3 2 11 9- 0
Hتیم بازی برد تساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل گل امتیاز
کلمبیا
3 2 0 1 5 2 3 6
ژاپن
3 1 1 1 4 4 0 4
سنگال
3 1 1 1 4 4 0 4
لهستان
3 1 0 2 2 5 3- 3